f5207093f4bafcb21c0c017e46b49f6e XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Nieciecz

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107478L W MIEJSCOWOŚCI NIECIECZ

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 295,0 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej
  2. skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową
  3. nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5cm (warstwa ścieralna)

Termin realizacji: październik 2012 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 49 997,11 zł
Wykonawca: Zakład Budowy Dróg i Mostów, Bartłomiej Zadura, Góry 85A, 24 – 173 Markuszów