dbe05350458c15fa6c802fb686391131 XL

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Pachnowola

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PACHNOWOLA
NA ODCINKU 300 M

Podstawowe parametry techniczne drogi:
Długość odcinka drogi: 300 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  2. wyrównanie istniejących ubytków w podbudowie kruszywem łamanym o śr. gr. do 5 cm
  3. skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
  4. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5 cm (warstwa ścieralna)

Termin realizacji: lipiec 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 34 126,35 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

{gallery}292{/gallery}