7d0d25bfcaa1421c2931a4f0387462aa XL

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w miejscowości Góra Puławska

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA PARKINGU PRZY CMENTARZU
W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA

Podstawowe parametry techniczne parkingu:
Całkowita nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm: 2173 m2
Ilość miejsc parkingowych: około 70 miejsc

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) rozebranie krawężników i obrzeży
b) roboty ziemne
c) regulacja pionowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych
d) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
e) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
f) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z wypełnieniem spoin
g) profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
h) warstwy odsączające z piasku o gr.15 cm
i) podbudowy betonowe o gr. 15 cm
j) krawężniki betonowe15x30 z wykonaniem ław na podsypce cementowo- piaskowej
k) pionowe znaki drogowe

Termin realizacji: październik 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 118 111,60 zł
Wykonawca: „ECO – BUD” Marcin Zakrzewski, ul. Dęblińska 6A, 24-100 Puławy