Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Gminy Puławy

inwestycje-gminne-baner

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY PUŁAWY

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) Roboty rozbiórkowe
b) Roboty drogowe i ziemne
c) Montaż rur PVC o śr. 160 mm
d) Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych
e) Montaż studzienek kanalizacyjnych
f) Roboty glazurnicze
g) Roboty posadzkowe

Termin realizacji: lipiec 2015 r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 24 454,26 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe „BUDIMER” Sp. z o.o., Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy

Nadzór inwestorski: Janusz Piechnat