e4c07973dbc8eb2f7380bdedc4201087 XL

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku OSP w miejscowości Gołąb

 

inwestycje gminne baner 1

WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB

Powierzchnia dachu: 235 m2

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) rozbiórka pokrycia dachowego z papy
b) rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych
c) naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia
d) ocieplenie kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej wraz z malowaniem
e) montaż rynien i rur spustowych
f) uzupełnienie tynków zewnętrznych
g) deskowanie konstrukcji żelbetowej czapek kominowych, przygotowanie i montaż zbrojenia
h) dwukrotne malowanie syreny alarmowej
i) utylizacja papy

Termin realizacji: maj – czerwiec 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 22 330,97 zł
Wykonawca: „K – Projekt” Konrad Szafranek, ul. Ogrodowa 36, Gołąb, 24-100 Puławy