XIII Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II – papież dialogu"

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem obchody XIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – papież dialogu”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Rodzina” w dniach 11-22 października 2013 r.