Zaprojektowanie i wykonanie (modernizacja) szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Leokadiowie

radosna szkola

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”

ZAKRES PROJEKTU

Zaprojektowanie i wykonanie (modernizacja) szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Leokadiowie (gmina Puławy) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:

– przygotowanie terenu
– ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych gr. 4,5cm na podbudowie z kruszyw kamiennych oraz piasku grubego o pow. 170m2
– dostawę i montaż urządzeń:

  • zestaw sprawnościowy drewniany: cztery wieże z mostkiem, pomostem, przeplotnią, zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową,
  • huśtawka o konstrukcji drewnianej podwójna na sprężynie,
  • platforma kołyska na dwóch sprężynach,

– montaż ławki drewnianej, kosza na odpady i tablicy informacyjnej
– pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw zielenią na pow. 90m2

Termin realizacji: wrzesień – październik 2011 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 111 566,00 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Radosna Szkoła: 55 783,00 zł

Wykonawca robót: „AF-TERM” sp. z o.o., ul. Stefczyka 30, 20-151 Lublin
Nadzór inwestorski – Stanisław Krzowski