Zaprojektowanie i wykonanie (modernizacja) szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bronowice

radosna szkola

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna Szkoła”

ZAKRES PROJEKTU

Zaprojektowanie i wykonanie (modernizacja) szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bronowice (gmina Puławy) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:

– przygotowanie terenu
– ułożenie nawierzchni bezpiecznej sztuczna trawa zasypana piaskiem kwarcowym ułożona na piance polipropylenowej oraz na podbudowie z kruszyw kamiennych oraz piasku o pow. 170m2
– dostawę i montaż urządzeń:

  • zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej: cztery wieże z kładką, tunelem, pomostem linowym oraz trzy zjeżdżalnie i trzy różnorodne wejścia,
  • ścianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej,
  • zestaw trzech drążków gimnastycznych o różnych wysokościach,

– montaż ławki, kosza na odpady i tablicy informacyjnej
– wykonanie trawnika o pow. 70m2

Termin realizacji: wrzesień – październik 2012 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 118 661,07 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu „Radosna Szkoła”: 59 330,00 zł

Wykonawca robót: „Muller Jelcz-Laskowice” sp. z o.o., Al. Młodych 40, 55-230 Jelcz Laskowice
Nadzór inwestorski – Stanisław Krzowski