Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Góra Puławska

radosna szkola

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna Szkoła”

ZAKRES PROJEKTU

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Góra Puławska (gmina Puławy) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:

– przygotowanie terenu
– ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych gr. 4,5cm na podbudowie z kruszyw kamiennych oraz piasku o pow. 290m2
– dostawę i montaż urządzeń:

  • zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej: dwie wieże z tunelem, ścianka linowa, rura strażacka, zjeżdżalnia oraz trzy różnorodne wejścia i ścianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej,
  • zestaw sprawnościowy: podest antypoślizgowy, rura strażacka, drabinka linowa, różnorodne wejścia i ścianka wspinaczkowa,
  • piramida linowa o wys. 2.5 m,
  • dwie huśtawki wahadłowe dwuosobowe z różnorodnymi siedziskami,
  • huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu gniazdo,
  • huśtawka wagowa,
  • dwa bujaki na sprężynie,

– montaż ławek, kosza na odpady i tablicy informacyjnej
– wykonanie trawnika o pow. 210m2

Termin realizacji: październik 2012 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 186 940,00 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu „Radosna Szkoła”: 93 470,00 zł

Wykonawca robót: „PROMETEUSZ” Cezary Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice
Nadzór inwestorski – Stanisław Krzowski