Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Opatkowice

radosna szkola

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna Szkoła”

ZAKRES PROJEKTU

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w miejscowości Opatkowice (gmina Puławy) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Zakres robót budowlanych m.in. obejmował:

– przygotowanie terenu
– ułożenie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej gr. 4,0cm na podbudowie z kruszyw kamiennych oraz piasku o pow. 170m2
– dostawę i montaż urządzeń:

  • zestaw sprawnościowy: cztery zadaszone wieże z kładką, tunelem, pomostem rurowym oraz trzy zjeżdżalnie i trzy różnorodne wejścia,
  • zestaw o konstrukcji metalowej: pomost z trapem, wejście schodkowe i ścianka wspinaczkowa oraz zjeżdżalnia,
  • huśtawka dwuosobowa o konstrukcji metalowej z siedziskiem typu koszyk i deska,

– montaż ławki, kosza na odpady i tablicy informacyjnej
– wykonanie trawnika o pow. 70m2

Termin realizacji: wrzesień – październik 2012 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 123 570,00 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Radosna Szkoła: 61 171,00 zł

Wykonawca robót: Place Zabaw „RODEO” sc, Piotr Sławiński, Henryk Kabała ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
Nadzór inwestorski – Stanisław Krzowski