8cdef8e7ce5df32e0c9c49cf2b00623b M

12 000 mieszkańców Gminy Puławy!

Na tę chwilę wyczekiwaliśmy z niecierpliwością od kilku miesięcy – 10 sierpnia 2017 r. liczba mieszkańców Gminy Puławy przekroczyła 12 000! Stało się to z udziałem 3-letniego Nolana i 6-letniej Avy. Dzieci otrzymały z rąk Wójta Krzysztofa Brzezińskiego pamiątkowe koszulki oraz drobne upominki.

Od kilku lat Gmina Puławy, odmiennie od pozostałych gmin Powiatu Puławskiego, odnotowywała systematyczny wzrost liczby mieszkańców. Na koniec 2016 r. naszą gminę zamieszkiwało 11 991 mieszkańców. To o blisko 1000 osób więcej niż liczba mieszkańców gmin Markuszów, Janowiec i Baranów razem wziętych.

Tłumaczą to m.in. dogodne warunki osiedleńcze, rozbudowana infrastruktura drogowa, edukacyjna i kulturalna, będące wynikiem dobrej gospodarki prowadzonej przez władze gminy w ostatnich latach. Tylko w 2016 r. na terenie gminy wybudowano 81 budynków mieszkalnych, a na przestrzeni ostatnich czterech lat, liczba nowych domów sięga blisko 270.

Wzrost liczby mieszkańców jest powodem do dumy i ogromną satysfakcją dla samorządu gminnego, choć stawia on także przed nami nowe, trudniejsze wyzwania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nasza gmina zajmuje powierzchnię ponad 161 km2, a więc niemal równą powierzchni gminy Wąwolnica, gminy i miasta Nałęczów i gminy Markuszów razem wziętych.

Dzieląc się radością z przekroczenia symbolicznej liczby 12000 mieszkańców, życzymy sobie i Państwu, aby ta cyfra stale rosła, a Gmina Puławy była dla wszystkich dobrym miejscem do życia, rozwoju i odpoczynku.