Konsultacje społeczne do projektu uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok dla Gminy Puławy

Działając na podstawie §2 Uchwały Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego, oraz zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Wójt Gminy Puławy przekazuje projekt […]

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed gęstą opadami śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15:00 dnia 17.11.2023 r. do godz. 16:00 dnia 18.11.2023 r. W tym czasie prognozuje się opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.