Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2023 – 2030

Prezydent Miasta Puławy, jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy, działając w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 poz. 324), informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru […]