9217346f41a5b7e8e45bd1d2bf97a850 M

44. Kurier Gminy Puławy: Nowi sołtysi z Kajetanowa i Łęki

W lipcu w sołectwach Kajetanów i Łęka odbyły się wybory na sołtysów. W Sołectwie Kajetanów, uczestnicy zebrania wiejskiego na sołtysa wybrali Agnieszkę Jagieło. W Łęce na sołtysa wybrano Witolda Szczepanika. Nowym sołtysom życzymy powodzenia i wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Sołectwo Kajetanów
Sołtys: Agnieszka Jagieła
Przewodniczący Rady Sołeckiej: Elżbieta Sulima
Rada Sołecka: Elżbieta Sulima, Jerzy Szewczyk, Ewelina Jemioł, Grzegorz Cybula, Paweł Jagieła

Sołectwo Łęka
Sołtys: Witold Szczepanik
Rada Sołecka: Magdalena Siwek, Mirosława Walasek, Anna Deska, Krystyna Sawicka, Paulina Walasek

Paweł Nocek