Fundusz sołecki

44. Kurier Gminy Puławy: Realizacja Funduszu Sołeckiego

Rok 2020 jest kolejnym, w którym Gmina Puławy realizuje Fundusz Sołecki. Zamontowane zostało oświetlenie hybrydowe w miejscowościach Sadłowice, Polesie i Sosnów za łączną kwotę 37 047,60 zł. W Janowie powstała siłownia plenerowa, będąca rozbudową Placu Rekreacyjnego za kwotę blisko 10 000,00 zł, natomiast siłownia w Tomaszowie została doposażona w kolejne urządzenia za kwotę 4 551,00 zł. Strażacy z OSP w Górze Puławskiej zostali wyposażeni w kamerę termowizyjną za kwotę 7 345,00 zł oraz buty strażackie za 2 029,50 zł, a Strażacy z OSP w Opatkowicach w pompę szlamową o wartości 5 636,28 zł. Powstają dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy dróg gminnych w Klikawie (ul. Długa i Grabowa) i Kajetanowie (łącznik od drogi serwisowej drogi krajowej do północnej części Kajetanowa) oraz budowy oświetlenia drogowego w Zarzeczu i Wólce Gołębskiej. W Klikawie powstała altana na podłożu z kostki brukowej, w której mogą schronić się korzystający z terenu przy świetlicy wiejskiej. Budowa kosztowała 12 600,00 zł. Podobnie w Matygach, przy placu zabaw, powstaje wiata o wartości 14 598,87 zł. W Kochanowie, za kwotę 5 750,00 zł wymieniono przepust pod drogą gminną. Do świetlicy wiejskiej w Opatkowicach zakupiono stoły i krzesła za łączną kwotę 10 000,00 zł.

Agnieszka Chudzik