20200625 183640

44. Kurier Gminy Puławy: Zagrożenie powodzią i podtopieniami

Z dniem 26 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 na terenie Gminy Puławy zaczął obowiązywać alarm przeciwpowodziowy. Było to związane z podnoszącym się poziomem wody na Wiśle. Groźne w skutkach okazały się także letnie burze z bardzo intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.

Z chwilą wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zarządzono monitoring wałów przeciwpowodziowych. Sytuacja na Wiśle była jednak stabilna. Groźniejsza okazała się Klikawka. Na skutek bardzo intensywnych opadów deszczu jej poziom bardzo się podniósł. Rzeka ledwo mieściła się w swoim korycie. Potrzebne nawet było przepompowywanie wody przy jednym z przepustów, który ograniczał jej przepływ. W innym miejscu potrzebna była interwencja strażaków i wzmocnienie wału przeciwpowodziowego. Sytuację i tutaj na szczęście udało się opanować. Woda na Wiśle i Klikawce zaczęła szybko opadać, dlatego Wójt Gminy Puławy z dniem 27 czerwca 2020 r. od godz. 22.00 odwołał alarm przeciwpowodziowy.
W czerwcu i lipcu 2020 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydawał wiele ostrzeżeń pogodowych dla naszego regionu. Synoptycy zapowiadali bardzo intensywne deszcze (nawet 50 mm – czyli 50 litrów na 1 m2)oraz silne porywy wiatru, które dochodziły nawet do 100 km/h. Podczas nawalnych deszczy wiele posesji w Bronowicach, Górze Puławskiej czy Klikawie zostało zalanych. Wodę z piwnic, garaży i przydomowych ogrodów wypompowywali strażacy, głównie z ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Puławy. Musieli oni także usuwać powalone drzewa. Intensywne opady deszczu dały także o sobie znać np. w samych Puławach, gdzie został zalany m.in. wiadukt kolejowy przy Alei Partyzantów. Na niektórych osiedlach wody było tak dużo, że przelewała się przez progi zaparkowanych aut.

Tekst i fot. Paweł Nocek