20201102 122720

45. Kurier Gminy Puławy: Góra Puławska: ulica Kozienicka i Janowiecka z szansą na remont

Gmina Puławy przekaże 600 000 złotych Województwu Lubelskiemu. Pieniądze zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę łącznie ponad 3 km dróg wojewódzkich nr 738 i 743 w Górze Puławskiej. Dzięki temu ulica Kozienicka i Janowiecka mają szansę zyskać odwodnienie, nowe chodniki i nawierzchnię asfaltową.

     Decyzję o przekazaniu pieniędzy podjęła na ostatniej sesji Rada Gminy. Podjęcie uchwały poprzedziły rozmowy z Zarządem Województwa Lubelskiego o warunkach współpracy. Ustalono, że konieczny jest remont odcinka 2 164 metrów drogi od skrzyżowania ze światłami w Górze Puławskiej w kierunku Bronowic (droga wojewódzka nr 738) oraz 953 metrów drogi od skrzyżowania ze światłami w Górze Puławskiej w kierunku Janowca (droga wojewódzka nr 743). Obecnie droga i chodniki w tych miejscach są w fatalnym stanie. Po większych opadach deszczu, woda nie ma jak odpłynąć i tworzą się bardzo duże kałuże. Przechodnie nie mogą przejść suchą stopą przez chodnik i ulicę. Muszą także uważać na jadące samochody, które w każdej chwili mogą ich ochlapać. Problemy mają także właściciele posesji przy ulicach Kozienickiej i Janowieckiej. Woda z drogi często wdziera się na sąsiadujące z nią działki i powoduje podtopienia.
Zrobiliśmy bardzo duży krok w kierunku poprawy życia mieszkańców ulicy Kozienickiej i Janowieckiej oraz kierowców, którzy jeżdżą tą trasą – mówi Krzysztof Brzeziński Wójt Gminy Puławy. Wiem, że jest to dopiero początek trudnej i bardzo kosztownej inwestycji – dodaje.
     Teraz uchwałę o przyjęciu dotacji celowej ma podjąć Zarząd Województwa Lubelskiego. Później rozpoczną się prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych. Będą one uwzględniały m.in. odwodnienie, budowę chodników oraz nowej nawierzchni asfaltowej. Prawdopodobnie wymianie ulegnie także oświetlenie uliczne. Po przygotowaniu dokumentacji projektowych, które potrwają na pewno wiele miesięcy, będzie można ustalić dokładny kosztorys przeprowadzenia wszystkich prac. Zakres robót jest bardzo duży, dlatego można spodziewać się, że będzie to wielomilionowa inwestycja. Żeby została zrealizowana, Gmina Puławy będzie musiała partycypować w kosztach razem z Województwem Lubelskim.

     W ostatnich latach Gmina Puławy zrealizowała wspólnie z Województwem Lubelskim przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 874, 738 i 743 (ulice Radomska, Kozienicka i Janowiecka) w Górze Puławskiej wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej. Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zwłaszcza z udziałem pieszych. O wykonanie przebudowy skrzyżowania od lat zabiegali mieszkańcy i władze gminy, na czele z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim. Inwestycja została odebrana 21 listopada 2017 r. Wartość wszystkich prac wyniosła 937 462,67 zł. Gmina Puławy udzieliła dotacji dla województwa na realizację zadania w wysokości 283 788,59 zł. Wcześniej jednak niezbędne było wykonanie dokumentacji projektowej, która została opracowana na zlecenie Gminy Puławy w 2015 r. a jej koszt wyniósł blisko 80 000,00 zł.

Tekst i fot. Paweł Nocek