ZIMA RCB

45. Kurier Gminy Puławy: Prośba o pomoc międzysąsiedzką w okresie zimy (i nie tylko)

Zbliża się okres zimowy. W związku z tym proszę mieszkańców Gminy Puławy o zaangażowanie w pomoc międzysąsiedzką, skierowaną w szczególności do osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych. Proszę zwracać uwagę na to, czy osoby te są w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłek, zrobić zakupy, pójść do lekarza, ogrzać mieszkanie, zgromadzić opał, odpowiednio się ubrać itp. Proszę Państwa o wrażliwość na wszelkie niepokojące sytuacje i reagowanie na nie. Proszę także informować o nich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, tel. (81) 889 05 19.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: tel. 987 (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim).