20210317 112808

46. Kurier Gminy Puławy: Kolejny etap „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”

Dobiega końca procedura przetargowa na wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, budynku Publicznego Przedszkola w Gołębiu oraz budynku Urzędu Gminy Puławy. Prace we wszystkich obiektach powinny zakończyć się do 27 sierpnia 2021 r.

W tegorocznym budżecie, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Gmina Puławy zamierzała przeznaczyć 1 200 000 zł. Na to zadanie swoje oferty w przetargu złożyło aż 11 wykonawców. Najtańsza propozycja opiewała na kwotę 932 309,16 zł. Najdroższa wyniosła 1 368 895,17 zł. Wszyscy wykonawcy zamierzają udzielić 5 – letniej gwarancji na wykonane prace. Zakres robót, które zostaną zrealizowane przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zarzeczu jest bardzo szeroki. Prace mają objąć docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej, wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników. Wymienione zostaną także stare oprawy oświetleniowe na nowe typu LED. Oprócz tego zostaną zamontowane nowe orynnowania i rury spustowe. Remontu doczekają się również kosze doświetlające, schody i podesty.

W przypadku termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Gołębiu, Gmina Puławy zabezpieczyła w swoim budżecie na ten cel kwotę 980 000 zł. Zakres prac, które mają zostać wykonane, również jest bardzo szeroki. Docieplone będą ściany piwnic, ściany zewnętrzne i stropodach wraz z wykonaniem nowego pokrycia. Na nową zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Wymienione zostanie orynnowanie i podokienniki. Remontu doczekają się także schody zewnętrzne. Zmodernizowana zostanie instalacja c.o. wraz z wymianą grzejników. Wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED. Do przetargu na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Gołębiu stanęło 8 wykonawców. Najtańsza złożona oferta opiewała na kwotę 794 5000 zł. Najdroższa była oferta za 1 244 143,59 zł. W tym przypadku wykonawcy również udzielą 5 – letniej gwarancji na wykonane prace.

Ostatnim budynkiem użyteczności publicznej, który w tym roku przewidziany jest do termomodernizacji jest siedziba Urzędu Gminy Puławy. Do tej części przetargu zgłosiło się 6 wykonawców. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 659 276, 30 zł. Najdroższa zaś na 811 800 zł. Gmina Puławy zamierzała przeznaczyć na ten cel 890 000 zł. Wybrana firma będzie musiała wykonać docieplenie ścian piwnic i ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Wyremontowane zostanie pokrycie dachowe wraz z wymianą obróbek blacharskich, parapetów i orynnowania. Wokół budynku zostanie wykonana nowa opaska i wyremontowane schody zewnętrzne. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Wszystkie oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na energooszczędne typu LED. Na dachu budynku zainstalowane zostaną także panele fotowoltaiczne o mocy 8,32 kW. Założona zostanie również nowa instalacja odgromowa. Wszystkie roboty objęte zostaną 5 – letnią gwarancją.

W dniu 18 marca br. przetarg został rozstrzygnięty, a Zamawiający wybrał ww. najtańsze oferty, gdyż składający je wykonawcy spełnili również wszystkie stawiane wymagania dotyczące doświadczenia, potencjału kadrowego i finansowego.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, budynku Przedszkola w Gołębiu oraz budynku Urzędu Gminy Puławy jest już kolejną inwestycją realizowaną w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W ubiegłym roku została wykonana termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej i Szkoły Podstawowej w Bronowicach.

Tekst i fot. Paweł Nocek