Laureaci I i III miejsca oraz wyróżnieni SP Borowa

46. Kurier Gminy Puławy: ROZSTRZYGNIĘCIE III EDYCJI KONKURSU „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – NIEZŁOMNI BOHATEROWIE”

4 marca 2021 r. miało miejsce rozstrzygnięcie III edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. Tegoroczna edycja ze względu na panujące obostrzenia odbyła się w zmienionej formule. Tym razem zadaniem uczestników było wykonanie lapbooka lub prezentacji multimedialnej poświęconych postaci wybranego Żołnierza Niezłomnego, wydarzeniu (bitwa lub przeprowadzona akcja), czy innemu zagadnieniu historycznemu lub społecznemu dotyczącemu ideałów i postaw Żołnierzy Niezłomnych.

Na konkurs objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki – Pana Przemysława Czarnka, Posła na Sejm RP – Pana Krzysztofa Szulowskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk, Starosty Puławskiego – Pani Danuty Smagi, Wójta Gminy Puławy – Pana Krzysztofa Brzezińskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie wpłynęły w sumie 52 prace.
Konkurs z roku na rok rozwija się i zwiększa swój zasięg terytorialny. W tym roku stał się konkursem o zasięgu ogólnopolskim, ponieważ wzięła w nim udział szkoła spoza terenu województwa lubelskiego, a mianowicie Szkoła Podstawowa Nr 13 z Gdyni.
Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami, dokonała analizy i oceny nadesłanych prac konkursowych i na tej podstawie przyznała I, II i III miejsca oraz wyróżnienia, w każdej z dwóch kategorii konkursu.
W kategorii lapbook Komisja przyznała:
I miejsce Żanecie Kałuży ze Szkoły Podstawowej w Borowej za pracę „Major Marian Bernaciak – Orlik”,
II miejsce Klarze Motyczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Gołębiu za pracę „Teczka bohatera”,
III miejsce Nikoli Grzybowskiej repezentującej Szkołę Podstawową w Borowej za pracę zatytułowaną „Wojenna miłość”.
Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia dla:
– Marii Miazgi ze Szkoły Podstawowej w Borowej za pracę „…aż do ofiary życia mego. Historia Danuty Siedzikówny Inki”;
– Liliany Michalskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Puławach za pracę „Mieczysław Zieliński”;
– Anny Skwarek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puławach za pracę „Marian Bernaciak Orlik. Żołnierz Wyklęty – Niezłomny Bohater”.

W kategorii prezentacja multimedialna Komisja przyznała:
I miejsce Franciszkowi Górze ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Puławach za pracę pod tytułem: Tadeusz Pelak „Junak”. Żołnierz wyklęty z oddziału komendanta „Zapory”,
II miejsce Michalinie Kucharskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Puławach za pracę „Mjr Marian Bernaciak – Orlik”,
III miejsce Jakubowi Kowalskiemu ze Szkoły Podstawowej w Borowej za pracę „Witold Pilecki”
oraz wyróżnienia dla:
– Natalii Daszkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Borowej za pracę „Rozbicie PUBP w Puławach”;
– Aleksandry Szargi ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Puławach za pracę „Mjr Marian Bernaciak ps. Orlik”;
– Jana Szargi ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Puławach za pracę „Zapora”;
– Przemysława Warchała ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Puławach za pracę „Rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach oraz uwolnienie więźniów – 24 kwietnia 1945 roku”;
– Zuzanny Czyż ze Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni za pracę „Żołnierz niezłomny Zygmunt Szendzielarz”;
– Szymona Woźniakowskiego ze Szkoły Podstawowej w Borowej za pracę „Marian Bernaciak ps. Orlik”;
Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Szulowskiego, Starostę Puławskiego Panią Danutę Smagę, Wójta Gminy Puławy Pana Krzysztofa Brzezińskiego, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie oraz Grupę Azoty Puławy. Ponadto nagrody dla pozostałych uczestników oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu przekazała Radna Gminy Puławy Pani Walentyna Nowak.
Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy zdobytych miejsc i nagród, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie prac konkursowych i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

Organizatorzy konkursu.