feb00ae3fda016faf0ad16c0e9a373a6 XL

8. Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – list gratulacyjny Burmistrza Zwolenia

List gratulacyjny od Pani Bogusławy Jaworskiej – Burmistrza Zwolenia z okazji 8. Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy, które odbyło się 19 stycznia 2018 r. w Gołębiu.