Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za objęcie honorowym patronatem IX Wojewódzkiego Konkursu Antynikotynowego "NIKOTYNIE NIE!"

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy oraz Rady Gminy Puławy od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Certyfikat przyznany przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Certyfikat potwierdzający przeprowadzenie audytu w zakresie Bezpieczeństwa Informatycznego w Urzędzie Gminy Puławy.

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za pomocną dłoń, dzięki której możliwy jest dalszy rozwój SKS Leokadiów

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za bycie aniołem pomimo, iż nie widać skrzydeł

Podziękowanie za wspieranie akcji organizowanych przez Fundację „Obok Nas”, Spółdzielnę Socjalną „DUKAT” oraz Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”.

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za pomoc i wsparcie przy organizacji Podróży Historyczno-Geograficznej dla żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Podziękowanie złożył dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „ZAPORA” – płk Tadeusz Nastarowicz.

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Karpińskiego z okazji 9. Święta Truskawki w Gminie Puławy

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Głuchowskiego z okazji 9. Święta Truskawki w Gminie Puławy

Objęcie patronatem honorowym 9. Święta Truskawki w Gminie Puławy przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka