logo jpg1

Gmina Puławy „Samorządowym Liderem Edukacji 2020”!

Gmina Puławy już po raz drugi została nagrodzona w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”. Wyróżnienie jest przyznawane przez naukowców zasiadających w Kapitule Konkursu od 2011 r. Corocznie nagradzane są gminy, powiaty i województwa, które przyczyniają się do upowszechniania najwyższych standardów w lokalnej polityce edukacyjnej, wdrażają nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświatą oraz budują fundamenty gospodarki wiedzy na poziomie „małych ojczyzn”.

Gmina Puławy otrzymała Certyfikat i Wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021. To szczególnie ważna nagroda, albowiem przyznana zostaje w Jubileuszowej X edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Edycji, która towarzyszy ogólnopolskim obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Bardzo się cieszę, że Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” – na podstawie rekomendacji naukowców zasiadających w Kapitule Konkursu – możemy przyznać w tym roku również Gminie Puławy jako gminie, dla której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów Samorządu – mówi Grażyna Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 10 lat corocznie wyróżniane są najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej.

Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2020 2021