nagroda

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za bycie aniołem pomimo, iż nie widać skrzydeł

Podziękowanie za wspieranie akcji organizowanych przez Fundację „Obok Nas”, Spółdzielnę Socjalną „DUKAT” oraz Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”.