Wprowadzone przez Paweł Nocek

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku I. Rodzaj […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku, Wójt […]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku I. Rodzaj zadania: […]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku. Nazwa zadania publicznego: ratownictwo i ochrona ludności – organizowanie […]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku (II konkurs)

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku. Nazwa zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej […]

Bezpłatny kurs (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy

Szanowni Państwo, Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców, radnych i sołtysów, a także osoby kandydujące do samorządu w tegorocznych wyborach do udziału w bezpłatnym kursie (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy. Podczas 8 spotkań online wraz z zaproszonymi ekspertami przybliżymy tematy związane ze sprawami lokalnymi i prawem takie, jak planowanie przestrzenne, budżet gminy czy prawo do informacji. Nabór do […]

Ostrzeżenie przed przymrozkami!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed przymrozkami. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 00:00 dnia 07.03.2024 r. do godz. 08:00 dnia 09.03.2024 r. W tym czasie prognozowany jest spadek temperatury powietrza w czwartek do około -3°C, przy gruncie do -6°C, w piątek do około -5°C, […]

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. od godz. 18:00 dnia 04.03.2024 r. do godz. 14:00 dnia 05.03.2024 r. W tym czasie prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm […]

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” – Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, gmina Puławy”

Gmina Puławy otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, gmina Puławy Umowa nr PDA/000018/03/D Zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła […]

Zaproszenie na uroczystości w 80. Rocznicę Publicznej Egzekucji w Kurowie

W imieniu społeczności Gminy Kurów serdecznie zapraszamy na uroczystości w 80. Rocznicę Publicznej Egzekucji Więźniów Zamku Lubelskiego w Kurowie oraz odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci ofiar. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Program: Uroczystości główne: 11:00 – Msza św. w intencji pomordowanych w kościele Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie 12:00 – Uroczystość na Starym […]

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Rolnik z Lubelskiego 2024 To już V edycja konkursu skierowanego do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska także nie są bez znaczenia. Tegoroczna edycja rozstrzygnięta zostanie […]