Będzie nowy wóz strażacki dla OSP w Górze Puławskiej!

Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Puławskiej została zakwalifikowana do dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – dowiadujemy się z oficjalnej informacji, przekazanej przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowy wóz trafi do druhów już w przyszłym roku.

Decyzja Oddziału Wojewódzkiego jest odpowiedzią na wniosek, który strażacy z Góry Puławskiej przy współpracy z Urzędem Gminy Puławy złożyli w lipcu br. Dotacja unijna pokryje do 60% wartości zakupu, jednak nie więcej niż 400 000 zł. Pozostała część środków będzie pochodzić z budżetu gminy. Trzeba zaznaczyć, że naszym radnym zabrakło w tej sprawie jednomyślności, jednak za silną namową wójta Krzysztofa Brzezińskiego, Rada Gminy Puławy ostatecznie zabezpieczyła w budżecie na zakup wozu 340 tys. zł. W głosowaniu 7 radnych opowiedziało się „za”, 5 było „przeciw” a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W ostatnich latach poziom wyposażenia gminnych jednostek OSP znacząco wzrósł a do służby weszło kilka nowych pojazdów, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Zakup samochodu dla strażaków z Góry Puławskiej został zaplanowany na 2016 r.