b2891bff8bec583930a24fd93c9066ee XL

Brązowy Krzyż Zasługi dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 3 czerwca 2015 r. Krzysztof Brzeziński odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenie nadane przez Prezydenta RP jest wyrazem uznania dla całokształtu działalności zawodowej, kulturalnej i społecznej Krzysztofa Brzezińskiego, choć w sposób szczególny odnosi się do pracy samorządowej na stanowisku Wójta Gminy Puławy. W uzasadnieniu odznaczenia podkreślano m.in. realizację licznych inwestycji służących lokalnej społeczności, dbałość o kulturę i tradycję a także umacnianie współpracy międzynarodowej.

Zdjęcia z uroczystej gali wręczenia medalu można znaleźć tutaj: http://www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/1225-br%C4%85zowy-krzy%C5%BC-zas%C5%82ugi-dla-w%C3%B3jta-gminy-pu%C5%82awy.html