Plakat informacyjny

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Puławy

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że na terenie Gminy Puławy firma Investrade realizuje projekt budowy szybkiej sieci światłowodowej. Inwestorem jest spółka FIBEE. Zadnie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 1.1. POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie puławskim część A” (ID: 3.3.06.12a)”.

W ramach projektu podłączone zostaną jednostki oświatowe oraz adresy prywatne wskazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Powstanie sieci światłowodowej daje wiele nowych możliwości dla mieszkańców dzięki szybkiemu i niezawodnemu dostępowi Internetu.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Puławy do współpracy z pracownikami firmy Investrade w zakresie wyrażania zgody na budowę sieci co znacząco przyspieszy termin zakończenia prac.
Gmina Puławy nie uczestniczy w tym projekcie. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 247 77 01 lub 61 102 10 00.

Ulotka informacyjna