97a787f8d6fb66aaef15fa858aa433ea XL

Czysta woda zdrowia doda! Gminne ujęcie wody w nowej odsłonie

W czwartek, 5 grudnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie gminnego ujęcia wody w Górze Puławskiej, które w ostatnich miesiącach przeszło gruntowną rozbudowę i modernizację. Nieprzyjemna, chłodna i wietrzna aura nie zniechęciła do udziału w uroczystości licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Artur Walasek – Sekretarz Województwa Lubelskiego, Paweł Nakonieczny – Wicestarosta Puławski, Jan Ziomka – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego, Dariusz Potocki – Prezes Zarządu wykonawcy robót, firmy Most Sp. z o.o., i Tadeusz Kociszewski – Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nie zabrakło również radnych gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy oraz GUiEWiK odpowiedzialnych za realizację inwestycji, a także mieszkańców gminy. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej – ks. Marek Kucharski.

Rozbudowa ujęcia wody była inwestycją kluczową dla 22 lewobrzeżnych miejscowości Gminy Puławy, a jej realizacja w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy jakości wody i zapewnienia ciągłości jej dostaw dla mieszkańców. Oddany do użytku budynek ujęcia, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie.

Wartość prac budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzonych w ramach rozbudowy ujęcia, wyniosła blisko 1 mln zł. Warto przy tym zaznaczyć, że znaczne środki na realizację inwestycji Gmina Puławy pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Więcej informacji o inwestycji oraz galeria zdjęć dostępne są tutaj.