f8918f6ca04ec2baaa305b5b254ce4f1 M

Dobry start 300+

Świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł jednorazowo to wsparcie dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każdemu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia. Jeżeli uczeń kończy 20 (lub 24) rok życia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w danym roku kalendarzowym – świadczenie jeszcze w tym roku kalendarzowym przysługuje.

Wnioski przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Można je składać elektronicznie – przez bank lub stronę www.empatia.mrpips.gov.pl już od 1 lipca, zaś metodą tradycyjną (papierowo) od 1 sierpnia danego roku. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana na adres e-mail, a w przypadku jego braku informację tę będzie można uzyskać u pracowników Ośrodka. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, informacja ta będzie przekazywana w formie decyzji, na wskazany we wniosku adres.

Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu danego roku nastąpi najpóźniej do 30 września tego samego roku, zaś dla wniosków złożonych później – w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

Co ważne – świadczenie nie przysługuje osobom uczącym się w szkole wyższej, uczniom szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, a także dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (odbywającym je zarówno w przedszkolu jak i w szkole).

Należy pamiętać także, że świadczenie „Dobry start” może być świadczeniem nienależnie pobranym, dlatego wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. nierozpoczęcie lub zaprzestanie nauki, umieszczenie w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie) należy niezwłocznie zgłaszać do Ośrodka.

Wnioski znajdują się do pobrania na stronie internetowej: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Pobierz załącznik : 

„Dobry Start” – ulotka informacyjna „Dobry Start” krok po kroku – Poradnik dla rodzin