pellets 4844847 1920

Dodatkowy nabór osób do udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Puławy ogłasza dodatkowy nabór osób do udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii, współfinansowanym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w zakresie wymiany dotychczasowego kotła na kocioł wykorzystujący biomasę (pellet) oraz montażu pomp ciepła do celów ciepłej wody użytkowej.
Wyłoniony w ramach postępowania wykonawca przedsięwzięcia – „ZPH Krzaczek” Sp. z o.o. z siedzibą w Klikawie, zamontuje kotły o mocy 16 kW lub 25 kW (w zależności od powierzchni ogrzewanej oraz charakterystyki cieplnej budynku) oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej typu powietrze – woda.

Kompletna instalacja kotła na biomasę (pellet) składa się z:
– kotła,
– pompy wody,
– sterownika,
– czujników temperatury,
– połączeń hydraulicznych.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie w zakresie wymiany kotła na biomasę (pellet) jest posiadanie na etapie montażu aktualnej, pozytywnej opinii kominiarskiej oraz trwałe wyłączenie
z eksploatacji dotychczas posiadanego kotła.
Montowane kotły dedykowane są tylko do spalania biomasy, bez możliwości montażu jakiegokolwiek dodatkowego, awaryjnego rusztu do wykorzystania na spalanie paliw konwencjonalnych i bez możliwości przestawiania do spalania innych paliw (np. „ekogroszku”).
Demontaż istniejącego kotła zostanie dokonany na koszt Wykonawcy (zdemontowany kocioł pozostanie w dyspozycji właściciela obiektu).
Finansowanie w ramach projektu nie obejmuje m. in. kosztów wymiany wkładu kominowego oraz remontu kotłowni w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego zamontowania
i funkcjonowania kotła.

Kompletna instalacja pompy ciepła typu powietrze – woda składa się z:
– instalacji pompy ciepła (pompa ciepła z podgrzewaczem do c.w.u. i zasobnikiem 200 l lub 300 l);
– połączeń hydraulicznych.

Planowany termin realizacji zadania – do dnia 30 września 2022 r.
Szacowane koszty:
– kocioł o mocy 16 kW – ok. 10 530 zł,
– kocioł o mocy 25 kW – ok. 11 273 zł,
– pompy ciepła z zasobnikiem o pojemności 200 l – ok. 7 560 zł,
– pompy ciepła z zasobnikiem o pojemności 300 l – ok. 7 639 zł.

Zamontowane urządzenia przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Puławy i przez ten czas zostaną użyczone właścicielom / użytkownikom budynku.
Okres gwarancji na zamontowane instalacje wynosi 5 lat, w tym okresie instalacje będą serwisowane oraz ubezpieczone na koszt Gminy Puławy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4 w Puławach – do pracownika Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Pani Sylwii Haby, pok. 201, tel. (81) 889-05-21.