Gimnazjum w Gołębiu otrzymało imię i sztandar

19 września 2014 r. był dla społeczności gimnazjum w Gołębiu szczególny i bardzo uroczysty, na stałe zapisał się w historii  szkoły. Tego dnia gimnazjum obchodziło jubileusz 15- lecia, nadania imienia Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego oraz otrzymało sztandar. 

Patron gimnazjum to postać ważna dla całej społeczności szkolnej, ale też dla  lokalnej społeczności. Służy bowiem wzmacnianiu autorytetu, wspomaga w budowaniu więzi i tradycji. Wybór patrona szkoły był dla nas niezwykle poważnym, wymagającym przemyśleń oraz budzącym wiele emocji przedsięwzięciem. Dokonywał się bowiem akt, który na zawsze już zadecydował o wizerunku gimnazjum, pozwolił wyróżnić się spośród innych szkół. Duże znaczenie w procesie nadawania imienia szkole miała historia regionalna, dzieje „Małej Ojczyzny’’, będące świadectwem naszej kultury związanej z miejscem zamieszkania oraz szczególna chęć bycia cząstką określonej wspólnoty. Wybierając dla szkoły imię, kierowaliśmy się przekonaniem, że powinna być to osoba godna naśladowania, ściśle związana z historią Gołębia, cechująca się najlepszymi przymiotami charakteru, wzór patriotyzmu, której życie i działalność służyłyby przyszłym pokoleniom.

Kanclerz Koronny Jerzy Ossoliński to ambitny polityk, wytrawny dyplomata, niezwykle utalentowany mówca i autor wielu rozpraw, którego życie i działalność wspaniale wpisała się w historię Gołębia. Jest on fundatorem Kościoła Parafialnego i Domku Loretańskiego będących najcenniejszymi zabytkami Gołębia i namacalnym dowodem szczodrości i szlachetności  patrona placówki.

Gimnazjum w Gołębiu otrzymało również przepiękny sztandar ufundowany przez Radę Gminy Puławy, Radę Rodziców oraz indywidualnych sponsorów. Widnieje na nim wizerunek patrona, herb Ossolińskich, herb Gminy Puławy , zaś na rewersie cztery kluczowe słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka, które są symbolem wartości stanowiący  fundament pracy wychowawczej szkoły.

W uroczystości wzięło udział liczne grono szacownych gości, z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panem Krzysztofem Babiszem na czele. Zaszczycili nas również: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Sadurska, Starosta Powiatu Puławskiego pan Paweł Nakonieczny, Wójt gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński , Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dorota Osiak , dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz  przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą. Wszyscy goście życzyli uczniom i nauczycielem naszego gimnazjum spełnienia marzeń, wytrwałości w podejmowaniu wyzwań, zaangażowania w podejmowaniu kolejnych niecodziennych  przedsięwzięć.

Danuta Smaga

{gallery}819{/gallery}