0d7764695c55c5d1c3edadce4a2a2cb9 M

II Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – List Gratulacyjny Włodzmierza Karpińskiego

List gratulacyjny od Pana Włodzimierza Karpińskiego – Posła na Sejm RP z okazji II Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy.