2d6c15d654bd7f03d72e8900a9ebd07f M

III Święto Truskawki w Gminie Puławy – List Magdaleny Gąsior-Marek

List Pani Magdaleny Gąsior Marek – Posła na Sejm RP, skierowany do organizatorów i uczestników III Święta Truskawki w Gminie Puławy, które odbyło się 15 i 16 czerwca 2013 r.