hook 829940 1920

Informacja o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022

Informujemy o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Suport Facility). 

Project Suport Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030. Jak wynika z treści pisma, finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych projektów Rady Morza Bałtyckiego (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące m.in.:
– zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień;
– wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Greek Entrepreneurship”);
– innowacyjnych i inkluzyjnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Nabór wniosków do Project Suport Facility w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie 14 lutego -1 marca 2022 r. Informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf

Biorąc pod uwagę zapewnienie możliwości instytucji polskich w projektach i korzystanie ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego, uprzejmie proszę o przekazanie informacji oraz zachęcenie podmiotów i instytucji działających na Państwa terenie, zwłaszcza w obszarze praw dziecka, do zgłaszania projektów. W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego (Jekaterina Popowa, psf@cbss.org). Jednocześnie, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o zgłoszeniu projektów do tut. Urzędu lub bezpośrednio na
adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.