b90b31318f

Informacja o powierzchni pasa budowlano-montażowego do wyłączenia z dopłat dla nieruchomości objętych przebiegiem inwestycji budowy gazociągu w Gminie Puławy

Firma Romogos Gwiazdowcy Sp. z o.o. działając w imieniu Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Tarnowie, jako wykonawca robót budowlanych przesyła zestawienie powierzchni pasa budowlano-montażowego do wyłączenia z dopłat dla nieruchomości objętych przebiegiem inwestycji w Gminie Puławy.

Jednocześnie informujemy, że dla zainteresowanych właścicieli działek istnieje możliwość wglądu do protokołów opisujących stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac budowlanych w biurze budowy Romogos Gwiazdowscy Sp. z o.o.

Pismo przewodnie

Wykaz nieruchomości 1

Wykaz nieruchomości 2

Wykaz nieruchomości 3

Wykaz nieruchomości 4

Wykaz nieruchomości 5

Wykaz nieruchomości 6