14539468928e429f2da74154ccea470c M

IV Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – List Gratulacyjny Posła Włodzimierza Karpińskiego

List gratulacyjny od Pana Włodzimierza Karpińskiego – Posła na Sejm RP z okazji IV Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy.