6423aed892dbf43714968caa3f627583 M

IV Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – List od Pani Poseł Magdaleny Gąsior-Marek

List z życzeniami od Pani Magdaleny Gąsior-Marek – Poseł na Sejm RP z okazji IV Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy.