IX Sesja Rady Gminy Puławy

21 października br. odbyła się IX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Puławy.

Na początku spotkania Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński złożył podziękowania drużynom Ochotniczych Straży Pożarnych, które na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wąwolnicy bardzo dobrze zaprezentowały naszą gminę, zdobywając I miejsce – Kobieca Drużyna Pożarnicza z Dobrosławowa oraz III miejsce – Męska Drużyna Pożarnicza z Opatkowic. Na ręce obecnych na sesji druhów z Opatkowic Pan Wójt złożył także gratulacje i dyplomy.

Następnie Wójt szczegółowo przedstawił informacje o działaniach podjętych od ostatniej sesji. Poniżej prezentujemy pełen katalog zaprezentowanych przedsięwzięć:

I. Dokonano odbiorów końcowych następujących zadań:

1) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 107488L – ulicy Błotnej w miejscowości Gołąb”.

Wartość wykonanych robót (z podatkiem VAT): 244 247,03

2) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 107498L w miejscowości Bronowice
Wartość wykonanych robót (z podatkiem VAT): 230 538,97

3) „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Janów i Kajetanów”
Wartość wykonanych robót (z podatkiem VAT): 108 978,05

4) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 107496L w miejscowości Kowala
Wartość wykonanych robót(z podatkiem VAT): 98 590,79

5) „Budowa oświetlenia drogowego ulic Kościelnej, Wąwozowej i Leśnej w miejscowości Góra Puławska
Wartość wykonanych robót(z podatkiem VAT): 144 333, 31

6) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaroszyn
Wartość wykonanych robót(z podatkiem VAT): 40 232,04

7) „Remont wiat parkingowych przy budynku Urzędu Gminy Puławy
Wartość wykonanych robót(z podatkiem VAT): 24 344,89

II. Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na:

1) Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach (gmina Puławy)

W przetargu zostały złożone 2 oferty. Wybrana oferta: „DRAGON” s.c., S. Kucharz, B. Dudek ul. Kazdębie 121, 42 – 530 Dąbrowa Górnicza. Cena ofertowa (z podatkiem VAT): 168 890,00 zł

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 107486L – ul. Polnej w miejscowości Gołąb

W przetargu zostały złożone 2 oferty. Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. Cena ofertowa (z podatkiem VAT): 514 571,00 zł

3) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów”

W przetargu zostało złożonych 7 ofert. Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7,
21-100 Lubartów. Cena ofertowa (z podatkiem VAT):
81 149,25 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej – ul. Podwale w miejscowości Góra Puławska”

W przetargu zostały złożone 4 oferty. Wybrana oferta: „WOD-BUD” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik. Cena ofertowa (z podatkiem VAT): 98 505,04 zł

III. Rozstrzygnięto postępowania na:

1) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Klikawa
W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „ELEKTROMEKS” Roman i Anna Kuta Sp. j., ul. Partyzantów 26-30, 08 – 530 Dęblin. Cena ofertowa (z podatkiem VAT): 36 617,77 zł

2) „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania w miejscowości Góra Puławska wraz z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej”. Wybrana oferta: Zakład Usług Profesjonalnych „KAMAK” s.c. Mirosław Kaczor, Arkadiusz Kwiatkowski, ul. Kosmonautów 33, 20 – 358 Lublin. Cena ofertowa (z podatkiem VAT): 79 950,00 zł

IV. Dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Gołąb” W przetargu zostały złożone 3 oferty. Trwają prace Komisji Przetargowej.

V. Ogłoszono przetarg nieograniczony na:

„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg za pomocą piaskarki opłużonej na terenie gminy Puławy”. Termin składania ofert: do dnia 22 października 2015 r.

 

Podczas Sesji, Radni Rady Gminy Puławy podjęli 4 uchwały:

  • w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach na kadencję 2016 -2019. 
  • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Ponadto przedstawiono uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Puławy za I półrocze 2015 r.

Warto zaznaczyć, że opinia w sprawie dotychczasowego wykonania budżetu gminy jest bardzo pozytywna.

{gallery}1226{/gallery}