d7d6a9589b3a4f47423d3fe1ef092de2 M

Jest dofinansowanie na wymianę wodomierzy w Gminie Puławy

Gmina Puławy uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy”, realizowanego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa z RPO WL na lata 2014 – 2020.

Sama hydrofornia w Gołębiu została gruntownie przebudowana w 2016 roku za kwotę ponad 1,5 mln zł. W ramach kolejnego etapu inwestycji zostały przewidziane do wymiany istniejące wodomierze zainstalowane u odbiorców wody dostarczanej z ujęcia zlokalizowanego w Gołębiu na ultradźwiękowe wodomierze przystosowane do odczytu radiowego wraz z zainstalowaniem systemu ich zdalnego odczytu.

Wymiana wodomierzy dotyczy miejscowości: Borowa, Borowina, Gołąb, Matygi, Skoki oraz Wólka Gołębska, w których łącznie zostanie wymienionych 1014 urządzeń.

Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest do końca bieżącego roku. Kwota przyznanego dofinansowania to 290 778,82 zł.