Jubileusz 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich

Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich wraz z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych rozpoczęły przygotowania do Jubiileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. To jedyna organizacja kobiet wiejskich w Europie, która nieprzerwanie istnieje tyle lat.

Koła Gospodyń Wiejskich są częścią tradycji i kultury regionalnej. Cieszy fakt, że w ostatnich latach bardzo się uaktywniły, choć zdarza się, że nie wszędzie są one jeszcze zorganizowane strukturalnie. Zachęcamy do współuczestnictwa w obchodach Wielkiego Jubileuszu 150 lat KGW. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mojekgw.pl.