e9fe550ba3c0c201d69e3bc0a455b623 M

Jubileusz Gminy Puławy – List Gratulacyjny od Stowarzyszenia "Rodzina"

List Gratulacyjny od ks. Jacka Jakubca – Prezesa Stowarzyszenia “Rodzina” z okazji Jubileuszu 40. lecia istnienia Gminy Puławy, który zainaugurowano uroczyście podczas III Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy.