661821a9442a8dbd824e89bd18c0fd2e M

Jubileusz Gminy Puławy – List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Puławy

List Gratulacyjny od Janusza Grobla – Prezydenta Miasta Puławy z okazji Jubileuszu 40. lecia istnienia Gminy Puławy, który zainaugurowano uroczyście podczas III Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy.