Kran z wodą

Komunikat (nr 2, z dn 07-06-2024) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska gm. Puławy

Treść komunikatu dostępna jest w w poniższym linku: 2024-06-07, komunikat nr 2, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Puławach