Kran z wodą

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Górze Puławskiej

W załączniku przedstawiamy Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Górze Puławskiej. Badania wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.

Komunikat nr 1 wzz Góra Puławska 23.05.2024