Krus logo

Komunikat Placówki Terenowej KRUS w PUŁAWACH

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Puławach. W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi*.
W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:
– portal eKRUS.gov.pl,
– wrzutnię na dokumenty,
– profil zaufany e-PUAP,
– telefon nr (81) 889-04-19,
– pocztę elektroniczną pulawy@krus.gov.pl

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

*Ograniczenie nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innych sytuacji prawnie dopuszczalnych.