Komunikat w sprawie podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Puławy

Szanowni Państwo,
Realizując zasady jawności i przejrzystości działania Urzędu Gminy Puławy, informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostały zestawienia delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Puławy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Puławy za III kwartał 2015 roku. Kolejne informacje na ten temat będą ogłaszane raz na kwartał.

Krzysztof Brzeziński
Wójt Gminy Puławy