Spisowa krzyżówka językowa NSP2021 Grafika

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” – II EDYCJA

Przeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password). Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:
k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie.

 

Spisowa krzyżówka językowa (NSP2021) – Regulamin

Spisowa krzyżówka językowa – Zadanie konkursowe nr 2