Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

Konkurs plastyczny na projekt sztandaru Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu

Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu wraz z Radą Rodziców zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na projekt sztandaru Szkoły. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu do 30.11.2020 r. z dopiskiem „Konkurs na projekt sztandaru szkoły’’.

Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania sztandaru szkolnego. Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu. Konkurs ma formułę otwartą, dlatego mogą w nim brać udział uczniowie, nauczyciele czy artyści plastycy. Nagrodą główną jest m.in. wykonanie sztandaru wg zwycięskiego projektu oraz nagroda rzeczowa. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są w poniższym linku.

Regulamin konkursu plastycznego na projekt sztandaru