aea5c600812e38ee4c4961dac8d03147 M

Kościół Boży w Górze Puławskiej – spotkanie promocyjne wydawnictwa TPGP

12 stycznia 2016 r.  w budynku szkoły w Górze Puławskiej miało miejsce niecodzienne spotkanie. Przyjaciele Gminy Puławy i Sympatycy Góry Puławskiej,  w tym Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Ks. Proboszcz  Marek Kucharski, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Gołębia, mieszkańcy oraz gospodarze – członkowie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, przybyli na spotkanie świąteczno-noworoczne, połączone z promocją publikacji „ECCLESIA DEI 1020-2015”.

Spotkanie rozpoczęła refleksyjna inscenizacja „To my” w wykonaniu koła teatralnego Gimnazjum w Górze Puławskiej, a wprowadzeniem do prezentacji publikacji był montaż poetycki  pt. „Daj rękę, pójdźmy w kościół  jak w głąb tajemnicy”.

 „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. ECCLESIA DEI 1020-2015”  to ciekawe wydawnictwo okraszone licznymi fotografiami ukazującymi historię kościoła i parafii w Górze Puławskiej. Premierowej prezentacji albumu dokonał jego autor, Pan Tomasz Mizak, wyrażając przy tym wdzięczność wszystkim zaangażowanym w jego powstanie.

Na spotkaniu można było otrzymać drukowany egzemplarz publikacji. Wersja elektroniczna będzie dostępna już niebawem na naszej stronie internetowej.

Publikacja „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. ECCLESIA DEI 1020-2015” jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków otrzymanych od Gminy Puławy w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanych w 2015 r. w formie wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających znaczenie dla Gminy Puławy.